Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 191/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου “Ανάπλαση Νότιας Εισόδου Πτολεμαϊδας : Ανάπλαση οδού 25ης Μαρτίου με αριθμό μελέτης 14/2013

Accessibility
Κλείσιμο