Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 190/2018 – Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΚ ΔΡΟΣΕΡΟΥ”

Accessibility
Κλείσιμο