Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 188/2018 – Έγκριση παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 12ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ».

Accessibility
Κλείσιμο