Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 186/2019 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών για το έργο με τίτλο «Ανακατασκευή στέγης στο Γυμναστήριο και τοποθέτηση προστατευτικών τεντών στο 1ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας» με αριθμό μελέτης 17/2016.

Accessibility
Κλείσιμο