Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 185/2020 – Την χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου ( λαϊκών αγορών για την πώληση « Οπωροκηπευτικών » στην Καραγκόζη Ευαγγελία

Accessibility
Κλείσιμο