Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 185/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου « «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ»

Accessibility
Κλείσιμο