Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 184/2020 – Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου ( λαϊκών αγορών για την πώληση ειδών κηπουρικής στην Μουρουζίδου Χριστίνα

Accessibility
Κλείσιμο