Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 182/2020 – Κατανομή ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων.

Accessibility
Κλείσιμο