Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 182/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ»

Accessibility
Κλείσιμο