Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 180/2020 – Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2020 για έκτακτη επιχορήγηση στις Σχολικές επιτροπές.

Accessibility
Κλείσιμο