Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 179/2018 – Υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Μέτρο 19 : “ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) -LEADER” ΠΑΑ 2014-2010. ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 : “ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)” ΔΡΑΑΣΗ 19.2.4: “ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΗΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΜΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ” Η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 172/2018 – Αποδοχή της πράξης ένταξης με τίτλο: ‘’Αγροτική οδοποιία στην Τ.Κ. Ασβεστόπετρας Δήμου Εορδαίας‘’ με κωδικό ΟΠΣΑΑ :0006188849 στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 β)αποδοχή προϋπολογισμού πράξης και αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2018.
September 6, 2018
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 181/2018 – Έγκριση μελέτης σηματορρύθμισης κόμβου «Κόμβου Οικοτροφείου – Ελευθερίας» που υποβλήθηκε από τον ανάδοχο στα πλαίσια κατασκευής του έργου « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ»
September 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 179/2018 – Υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Μέτρο 19 : “ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) -LEADER” ΠΑΑ 2014-2010. ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 : “ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)” ΔΡΑΑΣΗ 19.2.4: “ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΗΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΜΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ” Η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 179/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο