Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 178/2020 – Αποδοχή ποσού από επιχορήγηση του ΥΠΕΣ για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από το COVID-19

Accessibility
Κλείσιμο