Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 177/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης από τον πρ/σμό οικ. Έτους 2019 για την παροχή τριφασικού ρεύματος περιορισμένης διάρκειας στις Τοπικές Κοινότητες Περδίκκα , Βλάστης και στον Οικισμό Καρδιάς για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 176/2019 – Αποφασίσθηκε η τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2019.
December 6, 2019
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 178/2019 – Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Βλατσιωτών “ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ”
December 6, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 177/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης από τον πρ/σμό οικ. Έτους 2019 για την παροχή τριφασικού ρεύματος περιορισμένης διάρκειας στις Τοπικές Κοινότητες Περδίκκα , Βλάστης και στον Οικισμό Καρδιάς για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 177/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο