Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 175/2020 – Καθορισμός τελών κοινόχρηστων χώρων έτους 2021 Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο