Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 174/2020 – Καθορίσθηκαν τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2021

Accessibility
Κλείσιμο