Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 172/2020 – Λήψη απόφασης για επέκταση χώρου λαϊκής αγοράς Πτολεμαΐδας.

Accessibility
Κλείσιμο