Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 17/2020 – Έγκριση απόφασης ΔΕΠ σχετικά με την αλλαγή χρηματοδότησης του 7ου και 8ου Νηπιαγωγείων Πτολεμαΐδας λόγω προσωρινής συστέγασης.

Accessibility
Κλείσιμο