Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 17/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο « Ασφαλτόστρωση στην Τ.Κ. Γαλάτειας » (20/16 μελέτη )

Accessibility
Κλείσιμο