Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 169/2020 – Αποδοχή ποσού 150.000,00 ευρώ, το οποίο αποτελεί χρηματοδότηση του Δήμου, από το Πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, Άξονα Προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος» και την πρόσκληση με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» ενόψει της διενέργειας προμήθειας και υποβολής αιτήματος χρηματοδότηση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2κμ».

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 168/2020 – Εκμίσθωση Δημοτικού αναψυκτηρίου στο Πάρκο Μελανοφρύδη Πτολεμαΐδας.
February 15, 2021
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 170/2020 – Αποδοχή του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης που ανέρχεται στο ποσό των 121.500,00 ευρώ από το πρόγραμμα: « integRatEd Solutions for POsitive eNergy and reSilient CitiEs’ » με το ακρωνύμιο ‘’RESPONSE
February 15, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 169/2020 – Αποδοχή ποσού 150.000,00 ευρώ, το οποίο αποτελεί χρηματοδότηση του Δήμου, από το Πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, Άξονα Προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος» και την πρόσκληση με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» ενόψει της διενέργειας προμήθειας και υποβολής αιτήματος χρηματοδότηση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2κμ».

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 169/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο