Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 168/2020 – Εκμίσθωση Δημοτικού αναψυκτηρίου στο Πάρκο Μελανοφρύδη Πτολεμαΐδας.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 167/2020 – Διαγραφή – Συμψηφισμός ποσού μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων ακινήτων και διαγραφή προσαυξήσεων συναλλασσομένων του Δήμου Εορδαίας λόγω κορωνοϊού
February 15, 2021
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 169/2020 – Αποδοχή ποσού 150.000,00 ευρώ, το οποίο αποτελεί χρηματοδότηση του Δήμου, από το Πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, Άξονα Προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος» και την πρόσκληση με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» ενόψει της διενέργειας προμήθειας και υποβολής αιτήματος χρηματοδότηση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2κμ».
February 15, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 168/2020 – Εκμίσθωση Δημοτικού αναψυκτηρίου στο Πάρκο Μελανοφρύδη Πτολεμαΐδας.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 168/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο