Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 167/2020 – Διαγραφή – Συμψηφισμός ποσού μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων ακινήτων και διαγραφή προσαυξήσεων συναλλασσομένων του Δήμου Εορδαίας λόγω κορωνοϊού

Accessibility
Κλείσιμο