Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 166/2020 – Απ’ ευθείας εκμίσθωση καταστημάτων του Εμπορικού Πολύκεντρου στην Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας

Accessibility
Κλείσιμο