Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 164/2020 – Διαγραφή της διαφοράς ύστερα από παράταση μείωσης μισθώματος περιπτέρου

Accessibility
Κλείσιμο