Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 163/2020 – Τροποποίηση του άρθρου 6 της εγκριθείσας σύμβασης – πλαίσιο για την Τροφοδότηση της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας από την μονάδα ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V.

Accessibility
Κλείσιμο