Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 162/2020 – Γνωμοδότηση ΔΣ για την χορήγηση νέας άδειας για την ανασκαφή ανεύρεση κρυμμένου θησαυρού στην κοινότητα Αναρράχης

Accessibility
Κλείσιμο