Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 16/2021 – Εγκρίθηκε η Α κατανομή ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων

Accessibility
Κλείσιμο