Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 16/2020 – Έγκριση απόφασης ΔΕΠ σχετικά με την Α κατανομή ποσού στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων.

Accessibility
Κλείσιμο