Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 157/2021 – Συμπληρωματική κατανομή στις Σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Accessibility
Κλείσιμο