Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 157/2017 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου Αντικατάσταση κεραμικών πλακιδίων δαπέδων σε αίθουσες διδασκαλίας και στον διάδρομο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας

Accessibility
Κλείσιμο