Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 156/2017 – Ορισμός επιτροπής διαπίστωσης βλαβών στο έργο Συντήρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαίδας

Accessibility
Κλείσιμο