Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 155/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής Παραλαβής του έργου Ασφαλτόστρωση στην Τ.Κ. Γαλάτειας

Accessibility
Κλείσιμο