Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 154/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας.

Accessibility
Κλείσιμο