Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 153/2018 – Ορισμός δικαιούχων και προσδιορισμός αποζημίωσης μελών Δημοτικών συμβούλων για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 152/2018 – Ορισμός νέου εκπροσώπου εργαζομένων στο Δ/κό Συμβούλιο της ΔΕΤΗΠ
July 12, 2018
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 154/2018 – Πρακτική άσκηση καταρτιζομένων σπουδαστών Δ. Ι.Ε.Κ. στο Δήμο Εορδαίας
July 12, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 153/2018 – Ορισμός δικαιούχων και προσδιορισμός αποζημίωσης μελών Δημοτικών συμβούλων για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 153/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο