Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 153/2017 – Έγκριση 9ης παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της Μελέτης “Πράξη Εφαρμογής στην Περιοχή Καρδιάς Πτολεμαΐδας”

Accessibility
Κλείσιμο