Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 15/2018 – Τροποποίηση της υπ’αριθ. 365/2017 ΑΔΣ συγκρότηση εκ νέου της Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων Δήμου και Προμήθεια Ανταλλακτικών .

Accessibility
Κλείσιμο