Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 151/2019 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ”

Accessibility
Κλείσιμο