Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 150/2017 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου Συντήρηση Νηπιαγωγείου ΤΚ Μηλοχωρίου.

Accessibility
Κλείσιμο