Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 148/2019 – Επικυρωποίηση των υπ’ αριθ. 247/2000 & 232/2009 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Πτολεμαΐδας σχετικά με την εξέταση ενστάσεων που υποβλήθηκαν για την επέκταση σχεδίου πόλεως από Φλώρινα και Κοζάνη .

Accessibility
Κλείσιμο