Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 145/2018 – Χορήγηση άδειας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου ( ΙΝΤΕΡΝΕΤ ) με 10 ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Accessibility
Κλείσιμο