Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 145/2017 – Κατανομή ποσού προερχόμενου από ΣΑΤΑ 2017 «ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» , κατανομή και ψήφιση αυτού.

Accessibility
Κλείσιμο