Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 144/2021 – Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των φύλων του Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο