Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 143/2021 – Καθορισμός ετήσιου τέλους για την παραχώρηση χρήσης περιπτέρων από τους δικαιούχους που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 76 του Ν. 4257/14

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 142/2021 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2021 (316-21 ΑΟΕ)
December 13, 2021
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 144/2021 – Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των φύλων του Δήμου Εορδαίας
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 143/2021 – Καθορισμός ετήσιου τέλους για την παραχώρηση χρήσης περιπτέρων από τους δικαιούχους που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 76 του Ν. 4257/14

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 143/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο