Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 143/2019 – Αποδοχή ένταξης στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων ΠΔΕ του έργου «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Νέου Κομάνου» προϋπολογισμού 2.123.000,00€

Accessibility
Κλείσιμο