Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 143β/2018 – Εγκρίθηκε η 8/2018 απόφαση τοπικής Κοινότητας Μηλοχωρίου σχετικά με την «Υλοτομία 2018».

Accessibility
Κλείσιμο