Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 14/2019 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής για τα έργα 1.« Ανακατασκευή τμήματος τοιχίου αντιστήριξης στην Κρυόβρυση της ΤΚ Άρδασσας του Δήμου Εορδαίας » αριθ. μελ. 21/2017 2. « Κατασκευή τοιχείων Αντιστήριξης στην ΤΚ Εμπορίου (Παιδικός Σταθμός και Κοιμητήρια) » αριθμ. μελ. 23/2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 13/2019 – Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής παραλαβής του έργου «Υγρομόνωση τμήματος δώματος 7ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας και αντικατάσταση υδρορροών»
October 16, 2019
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 15/2019 – Υποχρεωτική τροποποίηση οικονομικού έτους 2019
October 16, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 14/2019 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής για τα έργα 1.« Ανακατασκευή τμήματος τοιχίου αντιστήριξης στην Κρυόβρυση της ΤΚ Άρδασσας του Δήμου Εορδαίας » αριθ. μελ. 21/2017 2. « Κατασκευή τοιχείων Αντιστήριξης στην ΤΚ Εμπορίου (Παιδικός Σταθμός και Κοιμητήρια) » αριθμ. μελ. 23/2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 14/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο