Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 139/2021 – Ολοκλήρωση διαδικασίας και έγκριση του Α Σταδίου εκπόνησης μελέτης με τίτλο “Κυκλοφοριακής μελέτη για την βελτίωση της κυκλοφορίας και την οργάνωση της στάθμευσης στην Πτολεμαϊδα του Δήμου Εορδαίας”

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 138/2021 – Θετική γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “Καθαρισμός κοίτης Περιφερειακής Τάφρου Πτολεμαΐδας Αντιπλημμυρικού master plan στην ΠΕ Κοζάνης
December 13, 2021
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 140/2021 – Έγκριση εκτέλεσης Γ τριμήνου του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 139/2021 – Ολοκλήρωση διαδικασίας και έγκριση του Α Σταδίου εκπόνησης μελέτης με τίτλο “Κυκλοφοριακής μελέτη για την βελτίωση της κυκλοφορίας και την οργάνωση της στάθμευσης στην Πτολεμαϊδα του Δήμου Εορδαίας”

Αρ.  Απόφασης Δ.Σ. 139/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο