Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 138/2021 – Θετική γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “Καθαρισμός κοίτης Περιφερειακής Τάφρου Πτολεμαΐδας Αντιπλημμυρικού master plan στην ΠΕ Κοζάνης

Accessibility
Κλείσιμο