Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 137/2021 – Αρνητική γνωμοδότηση για τις ΜΠΕ των έργων: 1) Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) 145 MW στη θέση ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ 2)ΑΙΟΛΙΚΟΣ Σταθμός παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 23,4 MW στη θέση ΚΕΔΡΑ

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 136/2021 – Αδειοδότηση αρδευτικού δικτύου της κοινότητας Μηλοχωρίου – Αποδοχή χρήση τμήματος των αγροτεμαχίων τους 171 & 1261 αντίστοιχα της κοιν. Μηλοχωρίου στο Δήμο Εορδαίας στις οποίες υφίστανται Δημοτικές αρδευτικές γεωτρήσεις.
December 13, 2021
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 138/2021 – Θετική γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “Καθαρισμός κοίτης Περιφερειακής Τάφρου Πτολεμαΐδας Αντιπλημμυρικού master plan στην ΠΕ Κοζάνης
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 137/2021 – Αρνητική γνωμοδότηση για τις ΜΠΕ των έργων: 1) Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) 145 MW στη θέση ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ 2)ΑΙΟΛΙΚΟΣ Σταθμός παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 23,4 MW στη θέση ΚΕΔΡΑ

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 137/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο