Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 136/2021 – Αδειοδότηση αρδευτικού δικτύου της κοινότητας Μηλοχωρίου – Αποδοχή χρήση τμήματος των αγροτεμαχίων τους 171 & 1261 αντίστοιχα της κοιν. Μηλοχωρίου στο Δήμο Εορδαίας στις οποίες υφίστανται Δημοτικές αρδευτικές γεωτρήσεις.

Accessibility
Κλείσιμο