Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 13/2020 – Συναίνεση Δημοτικού Συμβουλίου για την Χορήγηση αδείας για εκτέλεση εργασιών εκσκαφής για την αναζήτηση θησαυρού σε δημοτική έκταση αγροκτήματος Πτολεμαΐδας

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 12/2020 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υλικών
July 17, 2020
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 14/2020 – Έκδοση αδείας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων
July 17, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 13/2020 – Συναίνεση Δημοτικού Συμβουλίου για την Χορήγηση αδείας για εκτέλεση εργασιών εκσκαφής για την αναζήτηση θησαυρού σε δημοτική έκταση αγροκτήματος Πτολεμαΐδας

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 13/2020  – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο